Civitas Akademika Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, FPEB, UPI mengucapkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

Dr. H. A. Jajang W. Mahri, M.Si.
atas dedikasi dan pengabdiannya selama 8 tahun sejak 2013 sampai awal pertengahan 2021 sebagai Ketua Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam.

Jazakumullah khayran katsira .

Semoga Allah senantiasa membalas segala amal kebaikan dan ketulusan bapak selama berkhidmah dengan limpahan kebaikan terbaik dari Allah SWT di dunia dan akhirat.

Aamiin