Barakallah fiikum

Kami Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam mengucapkan

Barakallah wa Innalillah kepada Pimpinan KEMA FPEB Periode 2021/2022

– Chandra Adira Zidana (Ketua MPM)
– Syaeful Rizal Assidiq (Ketua DPM)
– Galih Permana (Ketua BEM) mahasiswa Prodi IEKI angkatan 2018.

Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan penuh tanggung jawab!
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” [Q.S An-Nisa:58]

#BEMHIMAIEKI2021
#KABINETNAWASENA
#BERSAMAHARMONIS
#BERGERAKPROGRESIF